Training

Wil je het beste uit jezelf, jouw mensen en organisatie halen? Dan kan een training op maat uitkomst bieden.

Tijdens een intakegesprek bepaal ik samen met de opdrachtgever in eerste instantie de probleemstelling, bedrijfsdoelen, visie en de vereiste competenties van de deelnemers. Op basis van deze uitgangspunten wordt een training op maat gemaakt. Bij voorkeur leggen de deelnemers daarnaast ieder individueel voorafgaande aan het trainingstraject met mij als trainer hun eigen persoonlijke leerdoelstellingen vast.

Gedragsverandering bereik je niet in één dag! Een training bestaat dan ook in de meeste gevallen uit meerdere dagen met een tussenliggende periode van drie tot vier weken om het geleerde te oefenen.

Uit ervaring blijkt dat veelvuldig oefenen in praktijksituaties op het werk of in de privé­-omgeving de gewenste gedragsverandering bevordert. Aan het einde van elke bijeenkomst/contact worden in overleg met de trainer praktijkgerichte voornemens geformuleerd. Zo kan elke deelnemer in zijn/haar eigen tempo stapje voor stapje groeien. Een trainingstraject wordt altijd afgesloten met een evaluatiegesprek met de opdrachtgever. In dit gesprek bespreek ik de trainingsresultaten. Daarnaast worden afspraken gemaakt hoe het geleerde te borgen in de dagelijkse praktijk.

Ik bied twee typen trainingen aan. De ene training bestaat uit bijeenkomsten waar samen oefenen en rollenspelen centraal staan. Het andere type is gebaseerd op Integrated Learning. Dat betekent naast bijeenkomsten werken met online opdrachten, Skype en intervisie.

Ik heb een brede ervaring met trainingen op het gebied van assertiviteit, stresshantering, RET, mindfulness, Personal Branding en persoonlijke uitstraling, ontspannen presenteren, gespreksvaardigheden en commerciele vaardigheden.

 

WORKSHOPS:

Naast uitgebreide trainingstrajecten bestaat de mogelijkheid om korte workshops te ontwikkelen van een halve of een hele dag. Workshops zijn praktisch van aard en met name geschikt om een of twee thema’s te behandelen en vaardigheden te oefenen.

Via de button “contact” kun je specifiekere informatie over trainingen aanvragen.

 

NAZORG

Voor een optimaal resultaat is nazorg van groot belang. Met name ook om na afloop van een leertraject ‘bij de les’ te blijven. De managers/leidinggevenden van deelnemers spelen hierin een belangrijk actieve rol. Bij voorkeur bespreek ik na een training of coaching in een afrondend evaluatiegesprek met de klant en de leidinggevende de mogelijkheden om nieuw ontwikkeld gedrag voor de toekomst vast te houden en te borgen in de dagelijkse praktijk.