BELBIN voor persoonlijke- en teamontwikkeling

“Ik ben mezelf, er zijn al zoveel anderen”

Interplace : 360 gr feedback test

Deze test geeft inzicht in het gedrag van de klant en de mate van interaktie met de omgeving.

De Interplace test wordt gebruikt voor persoonlijke ontwikkeling en bij het samenstellen van evenwichtige teams.

In persoonlijke ontwikkeling:

Door middel van een kort teamrol onderzoek, genaamd Interplace, wordt op een eenvoudige manier iemands persoonlijkheid en werkstijl zichtbaar. Hierbij worden de teamrollen van Belbin gebruikt.

Elke rol heeft zijn eigen kwaliteiten en zwakheden. In de uiteindelijke rapportage worden de voor de client typerende rollen uitvoerig besproken.(http://www.interplace.nl/)

Belbin definieert een teamrol als de kenmerkende manier waarop iemand zich gedraagt, zijn bijdrage levert en met anderen omgaat. (www.belbin.com)

De testen worden veelvuldig ingezet als ondersteuning bij persoonlijke ontwikkeling of loopbaanadvies.

Bij teamontwikkeling:

Het gebruik van Interplace testen in teams geeft helderheid over verschillen in gedragsrollen, welke toegevoegde waarden elk lid van een team heeft en de vraag of deze waarden wel optimaal ingezet worden? Daarom is het van belang te weten welke teamrollen binnen je eigen team aanwezig zijn.

Interplace wordt met name gebruikt om mensen te helpen in teamontwikkeling en/of in loopbaan coaching.

De Belbin Interplace test wordt regelmatig gecombineerd met de:

16PF Persoonlijkheidstest van Cattell.

Deze test is een van de meest valide en nauwkeurige voospellers van menselijk gedrag, ontwikkeld door Raymond Cattell. Deze test geeft een compleet beeld van een individu door persoonlijkheid te meten in zowel professionele als persoonlijke context.

De Interplace- en de 16PF- persoonlijkheidstest geven, met elkaar gecombineerd, een uitgebreid beeld van de talenten en mogelijkheden van een kandidaat voor persoonlijke ontwikkeling, loopbaanontwikkeling en opleidingsadvies.

https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2012/20121126_16pf_vngconnect.pdf