Coaching

“Niet de beste zijn, maar het beste uit jezelf halen”

– John Wooden, Amerikaans basketbal coach

Je worstelt met een dilemma. Je kunt moeilijk nee zeggen. Je wilt overtuigender overkomen maar weet niet hoe. Je voelt je opgejaagd, ontspannen lukt niet goed. Je vindt het lastig mensen aan te spreken op hun gedrag. Je merkt dat je steeds opnieuw geconfronteerd wordt met onwenselijke situaties en je wilt daarmee aan de slag. Je voelt aan dat er ‘iets’ niet goed zit, maar je weet niet hoe het aan te pakken.

Herken je jezelf in een van deze thema’s?

Dan is het wellicht goed om zo’n vraag samen met mij als ervaren coach op te pakken. Individuele coaching is een intensieve manier om aan je gedrag te werken. Het is een heel krachtige en effectieve manier om tot ontwikkeling te komen, juist omdat een coachingstraject nauwkeurig is afgestemd op de leerwensen van jou als client. In een reeks van persoonlijke gesprekken word je uitgenodigd en gestimuleerd vaste patronen te doorbreken en nieuwe wegen in te slaan. Voorafgaand aan de coaching worden samen met jou en bij voorkeur je leidinggevende de leerwensen en doelstellingen vastgesteld. Dit resulteert in een plan van aanpak met concrete leerdoelen. Een gemiddeld coachingtraject bestaat uit 10,5 uren Integrated Learning. Elk traject is anders en wordt in gezamenlijk overleg ingevuld.

De face to face coachingsgesprekken vinden in principe plaats in mijn werkruimte in Maastricht. Werken in een andere omgeving dan de eigen werkplek bevordert de veiligheid en rust om te oefenen. Daarnaast zijn tijdens de coaching materialen en literatuur direct voor handen.

In het coachingstraject word je de spiegel voorgehouden en leer je experimenteren met ander gedrag waarmee je betere resultaten kunt bereiken. Belemmeringen worden op deze wijze uitdagingen die je kunt overwinnen. Je bereikt met plezier en meer succes je leerdoelen. Tenslotte is dat een belangrijke basis voor vreugde en succes in jouw werk en een prettige en functionele omgang met je collega’s.

Via de button “contact” kun je specifiekere informatie over coaching aanvragen.